ДЕКЛАРАЦІЯ про дотримання принципів та критеріїв лісоуправління

ДЕКЛАРАЦІЯ Про дотримання принципів та критеріїв лісоуправління ДП «Коростишівський лісгосп АПК» (FSC)

Визнаючи, що метою лісової сертифікації є забезпечення економічно ефективного, екологічно збалансованого і соціально відповідального ведення лісового господарства на основі міжнародних стандартів Лісової Опікунської Ради;

ДОТРИМУЮЧИСЬ  норм Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про природно – заповідний фонд», «Про національну екологічну мережу», міжнародних конвенцій, нормативно – правових актів України з питань ведення лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища;

КЕРУЮЧИСЬ нормами Лісового Кодексу України, зокрема статтею 56 «Лісова сертифікація»;

ВИЗНАЮЧИ необхідність збереження біорізноманіття в лісах, середовища існування видів тварин і рослин, які є рідкісними та знаходяться під загрозою знищення, дотримання інтересів працівників лісового господарства та членів їх сімей, місцевих громад, сталого економічного розвитку підприємства і лісових територій;

Декларуємо дотримання принципів і критеріїв Лісової Опікунської Ради, зокрема:

Принцип 1. Відповідність чинному законодавству, критеріям і принципам Лісової Опікунської Ради

Ведення лісового господарства має відповідати чинному законодавству України, міжнародним договорам та угодам, що ратифіковані Україною, а також відповідати принципам і критеріям Лісової Опікунської Ради.

Принцип 2. Права та обов’язки власників і користувачів.

Довгострокові права на володіння і користування земельними і лісовими ресурсами мають бути чітко визначені, задокументовані та оформлені згідно з чинним законодавством.

Принцип 3. Стосунки з місцевим населенням і права працівників.

Лісогосподарська діяльність має підтримувати або поліпшувати у довгостроковій перспективі соціально – економічний добробут працівників лісового господарства і місцевих громад.

Принцип 4. Використання лісу.

Лісогосподарські заходи мають бути спрямовані на ефективне і багатоцільове використання продуктів і функцій лісу з метою підвищення економічної стійкості підприємства та одержання широкого спектра екологічних і соціальних вигод.

Принцип 5. Вплив на навколишнє середовище.

Ведення лісового господарства має забезпечувати збереження лісового біорізноманіття і пов’язаних із ним цінностей, водних ресурсів, грунтів, а також унікальних і нестійких лісових екосистем і ландшафтів, підтримуючи тим самим екологічні функції і цілісність лісу.

Принцип 6. План заходів щодо ведення лісового господарства.

План заходів щодо ведення лісового господарства, складений з урахуванням масштабу та інтенсивності проведених робіт, повинен існувати в письмовому вигляді, виконуватися і вчасно уточнюватися. В ньому мають бути чітко сформульовані довгострокові цілі і завдання ведення лісового господарства, а також способи їхнього досягнення.

Принцип 7. Моніторинг і оцінка.

Відповідно до масштабу та інтенсивності лісогосподарських заходів має вестися моніторинг за станом лісу, обсягом лісогосподарської продукції, ланцюжком від заготівельника до споживача, лісогосподарськими заходами, їх соціальними та екологічними наслідками.

Принцип 8. Збереження особливо цінних лісів.

Ведення лісового господарства в особливо цінних для збереження лісах має сприяти підтримці або покращенню відповідних характеристик цих лісів. Прийняття рішення стосовно особливо цінних для збереження лісів має плануватися з особливою обережністю, прискіпливо враховуючи усі можливі наслідки.

Принцип 9. Лісові плантації.

Вирощування лісових плантацій має плануватися і здійснюватися за всіма принципами та критеріями Лісової Опікунської Ради. Оскільки лісові плантації можуть надавати низку соціальних і економічних вигод, задовольняючи побутові потреби в лісовій продукції, вони повинні доповнювати господарювання та знижувати навантаження на природні ліси, забезпечувати їх відновлення та охорону.