Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності і лісів високої природоохоронної цінності

Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності і лісів високої природоохоронної цінності

Звіт для громадськості

по моніторингу господарської діяльності і лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ)

дочірнього підприємства

 «Коростишівський лісгосп АПК»

за   2016 рік

м. Коростишів  – 2016 р.

 

 

ЗМІСТ:

Вступ ………………………………………………………………………    ……

1  Загальна характеристика  підприємства. …………………………………….  

2.  Критерії моніторингу діяльності підприємства. ……………………………..

3.  Результати моніторингу діяльності підприємства.  …………………………

3.1. Рубки формування і оздоровлення лісів     ………………………………. . 

3.2. Рубки головного користування і загальний обсяг рубок по їх категоріях   

3.3. Динаміка площ лісогосподарського призначення за їх категоріями,

       середньої зміни запасів деревини і інших таксаційних показників              

3.4.  Лісовідновні заходи. Застосування інтродуцентів                  …………….

3.5. Охорона і захист лісу    ……………………………………………………..   

3.6. Рідкісні і зникаючі види флори, взяті  під охорону…………………………

3.7.  Площі лісів високої природно-охоронної цінності.   …………………….

3.8. Інформація про соціальні наслідки  господарської діяльності і

         впливу на довкілля. .                                                                                       

4.      Моніторинг  лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ).    …….

ВСТУП

Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності і лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ) по ДП «Коростишівський лісгосп АПК», підготовлений спеціалістами лісогосподарського відділу у відповідності з вимогами  Стандарту  ООО «Лісова сертифікація» за схемою Лісової Опікунської Ради (FSC ).

1. Загальна характеристика підприємства

Директор

Зюбак МихайлоМихайлович

Адреса підприємства

12504, м . Коростишів ., вул. Різдвяна 80-а,  Коростишівського р-ну, Житомирської області

E-mail:

lisgospapk1@ukr.net

Тел:

(04130) 5-84-82, 5-89-88

Факс:

 (041 30) 5-04-63

 

ДП «Коростишівський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального лісогосподарського об’єднання «Житомиоблагроліс» Житомирської обласної ради  розташоване  в центральном поліссі  Житомирської області.

Лісгосп було створено в 2002 році.

Загальна площа лісгоспу(станом на 01.01.2017р) – 17954,7 га.

Розташований на території 5-ти районів Житомирської області, а саме:

 Коростишівський  район (8291,1га):

-              Старосілецьке  лісництво    – 3657,5 га;

-              Шахворостівське  лісництво – 4633,6 га;

Попільнянський  район (3170,2га):

  -    Попільнянське  лісництво     - 3170,2 га;

Брусилівський  район (2125,9га):

   -   Брусилівське  лісництво      -2125,9  га;

       Андрушівський  район (2128,1га):

Ружинський район (2239,4 га) :

   -   Андрушівське  лісництво      - 4367,5 га;

 

По відношенню до минулого 2015 року площа лісгоспу не змінилась.

Згідно лісорослинного районування України територія лісгоспу відноситься до лісорослинної зони (лісогосподарської області) Полісся, Західно – і Центральнополіського лісогосподарського округу та Центральнополіського лісогосподарського району – Коростишівського адміністративного району,а Андрушівський, Попільнянський і Ружинський адміністративні райони відносяться до північного району Дністровсько-Дніпровського лісостепового округу Лісостепової зони (С.А.Генсирук Комплексное лесохозяйственное районирование,1981).

Клімат району розташування лісгоспу характеризується тривалим з достатньою кількістю опадів, помірно-теплим літом і м’якою з великою кількістю снігу зимою.

Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства, приведена в таблиці 1.3.1. згідно матеріалів багаторічних досліджень Житомирської метеостанції.

В цілому клімат району розташування лісгоспу сприятливий для росту основних деревних порід: сосни звичайної, дуба черешчатого, ясена звичайного, клена гостролистого, берези повислої , вільхи чорної, осики, липи дрібнолистої, що підтверджує наявність цих насаджень І-го і вище бонітетів.

            Головне завдання підприємства - відтворення і збереження лісів для  сучасних і майбутніх поколінь.

Діяльність підприємства базується на екологічно орієнтованих принципах ведення лісового господарства та лісокористування, а саме:

- збереження лісів високої природоохоронної цінності;

- збереження біотичного різноманіття;

- посилення водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих

та інших корисних властивостей лісів;

- проведення рубок, які відповідають екології лісу та мінімізації

негативного впливу на довкілля під час лісозаготівель;

- охорона лісів від пожеж, захист від шкідників та хвороб;

- невиснажливого, безперервного і постійного лісокористування.

Безперервне, невиснажливе і раціональне використання лісових ресурсів передбачає планомірне задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій продукції, розширене відтворення, поліпшення породного складу і якості лісів, підвищення їх продуктивності, збереження біологічного різноманіття.

 

Характеристика земель лісового фонду ДП «Коростишівський лісгосп АПК» по матеріалах базового лісовпорядкування 2016 року.

Загальна площа – 17954,7 га.

із них лісові землі – 17390,2  га, або  97,0  %

в.т.ч. вкриті лісовою рослинністю землі  – 15697,8 га, або 90  % від лісових земель.

Детальна характеристика лісового фонду підприємства та моніторинг основних показників в порівнянні з попереднім лісовпорядкуванням (2006 р.) приводяться в пункті 3.3 даного Звіту.

2. Критерії моніторингу лісогосподарської і іншої діяльності підприємства.

Згідно вимог  критеріїв 8.2, 8.4, 8.5, 9.4 стандарту ООО «Лісова сертифікація» за схемою Лісової Опікунської Ради (FSC), у відповідності  з процедурою моніторингу  ДП «Коростишівський лісгосп АПК» щорічно проводить моніторинг лісогосподарської діяльності по наступних показниках:

1. Рубки формування і оздоровлення лісів,

2. Рубки головного користування,

3. Динаміка площ лісогосподарського призначення за їх категоріями, середньої зміни запасів деревини і інших таксаційних показників,

4.  Лісовідновні заходи та застосування інтродуцентів.

5.  Охорона і захист лісу.

6.  Біотехнічні заходи.

7. Динаміка популяцій видів рослин і тварин.

8. Площі лісів високої природно-охоронної цінності, що охороняються.

9. Інформація по соціальних наслідках  господарської діяльності і впливу на довкілля.,

10. Аналіз ефективності лісогосподарських заходів.

11. Моніторинг  лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ).

3. Результати моніторингу діяльності підприємства.

3.1.  Рубки формування та оздоровлення лісів.

В 2016 році рубки формування та оздоровлення лісів були проведені на площі  2504,7 га.

Таблиця 1.

 Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів по їх видах

 

Вид рубки

в 2016 році

План

Факт

Пл.,га

Заг. запас м3

в т.ч. ліквід.

 

Пл.,га

Заг. запас м3

в т.ч. ліквід.

 

1

2

3

4

5

6

7

Всього:

2503,3

71003

63481

2504,7

73645

64865

ОСВ

0

0

0

0

0

0

ПРЧ

11,9

73

0

11,9

73

0

ПРЖ

39,8

546

522

39,8

560

536

ПРХ

43,4

882

750

43,4

885

753

Разом РД

95,1

1501

1272

95,1

1518

1289

СРВ

2038,7

18259

16548

22038,7

20124

17718

СРС

349,5

48467

43077

349,5

49122

43184

ЛР

20

2776

2584

20,2

2759

2567

ІГР

0

0

0

1,2

122

107

Примітка:   види рубок скорочено:

РД – рубки догляду, ОСВ – освітлення, ПРЧ – прочищення, ПРЖ- проріджування, ПРХ – прохідні рубки, СРВ – санітарні рубки вибіркові, СРС- санітарні рубки суцільні, ЛР –лісовідновні рубки , ІГР – інші господарські рубання.

В цілому загальний план проведення рубок формування і оздоровлення лісів в 2016 році по площі виконано на 100 %.

При запланованому до рубання загальному  обсязі деревини 71003 м3 було фактично заготовлено 73645.м3(103,7 %).

Цілі проведення  рубок формування та оздоровлення лісів досягнуті. Негативних наслідків від проведення рубок  не виявлено.

Обсяги рубок формування та оздоровлення лісів і інші рубки плануються згідно матеріалів лісовпорядкування та натурного обстеження ділянок.

Середньорічні прямі витрати на проведення рубок формування та оздоровлення лісів в 2016 році становили 6124 тис. грн.  Середні прямі витрати на заготівлю 1 м3 деревини від рубок формування та оздоровлення лісів і інших рубок  склали 157,48  грн..  Витрати коливаються в залежності від структури видів рубки та вартості робіт і матеріалів.

 Прямі витрати на проведення 1 га рубок догляду становлять:

-              прочищення         171,22 грн.,

-              проріджування    175,3 грн.,

-              прохідна рубка    147,53 грн.;

- вибіркових санітарних рубок – 106,86 грн.

 

 

3.2                   Рубки головногокористування і загальний обсяг рубок по їх категоріях.

Таблиця 2.

Обсяги рубок головного користування проведених в 2016 році в порівнянні з розрахунковою лісосікою.

Господарство(госпсекція)

Розрахункова лісосіка

Зрубано в 2016 році

Площа, га

Запас, тис.м3

Площа, га

Запас, тис.м3

загал.

в т.ч. ліквід

загал.

в т.ч. ліквід

Хвойне – соснова

10,3

2,41

2,18

11,1

2442

2192

Твердолистяне

19,6

2,79

2,49

12,9

2276

2031

в.т.ч. дубова

12,4

1,64

1,43

8,1

1524

1356

грабова

3,4

0,72

0,67

4,8

752

675

Берестова, вязова

3,8

0,43

0,39

 

 

 

Мягколистяне – Разом:

46,1

8,18

7,85

31,7

7485

7093

в т.ч.          березова

13,6

2,23

1,94

8,5

2030

1902

чорно вільхова

33,5

6,14

5,24

23,2

5455

5191

0сикова

2,5

0,49

0,44

 

 

 

тополева

1,8

0,25

0,23

 

 

 

Разом:

76,0

13,38

12,52

68,6

14479

11316

 

 

Щорічні обсяги  отриманої деревини в результаті проведення рубок головного користування знаходяться в межах розрахункової лісосіки.

Щорічна розрахункова лісосіка рубок головного користування в обсязі 12,52 тис. м3 ліквідної деревини, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 20.03.2012 р. №167.

Розрахункова лісосіка по категоріях лісів наступна:

рекреаційно-оздоровчі ліси – 1,15 тис.м3

захисні ліси                           - 7,45 тис.м3

експлуатаційні ліси              - 3,92 тис.м3

Заготівля деревини та її вивезення проводиться згідно з лісорубними квитками, які видаються Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства в обсязі розрахункової лісосіки (11,48 тис. м3). За   2016 рік розрахункова лісосіка освоєна на 100 %..

Рубки головного користування: суцільні діляночні в 2016 році проведені на площі 68,6 га.

До початку проведення рубок проводиться обстеження лісосік і визначається спосіб лісовідновлення, дається оцінка потенціального впливу рубки на навколишнє природне середовище та передбачаються заходи по мінімізації негативного  впливу рубки на довкілля. Результати заносяться в Акт оцінки потенціального впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС).

Після рубки, при проведенні огляду місць заготівлі деревини, на кожній лісосіці проводиться обстеження за наслідками рубки і дається оцінка потенційних екологічних наслідків.

За результатами базового лісовпорядкування, на лісосіках  минулого ревізійного періоду  негативних наслідків, а саме: погіршення біорізноманіття та гідрологічних і грунтових умов,, ерозія грунту, забруднення грунту і води виробничими відходами та побутовим сміттям тощо, не виявлено.

 

3.3. Динаміка площ лісогосподарського призначення за їх категоріями, середньої зміни запасів і інших таксаційних показників.

Динаміка змін в лісовому фонді підприємства приводиться у порівнянні з попереднім лісовпорядкуванням (2006р)

Динаміка розподілу площ земель лісогосподарського призначення за їх категоріями.

Таблиця 3

Показники

За даними лісовпорядкування

Різниця

на 01.01.2006р.

на 01.01.2016р.

+

_

%

1

2

3

4

5

6

Загальна площа земель лісового фонду, га

19329,0

17954

 

1374,3

7,1

із них : Лісові землі

18910,1

17490,6

 

1419,5

7,5

в тому числі: - вкриті лісовою рос.

із яких лісові культури

17860,4

 

10733,4

15697,8

 

9552,8

 

2301,8

 

1273,6

12,8

 

11,8

- не зімкнуті лісові культури

420,2

774,4

438,3

 

130,4

- лісові розсадники, плантації

-

4,1

4,1

 

 

-рідколісся

-

23,9

22,7

 

1891,7

- зруби

164,8

666,1

557,2

 

511,7

- галявини

386,7

103,7

 

220,4

68

- біогалявини

1,2

112,3

48,9

 

77,1

- лісові шляхи, просіки, канави

73,2

100,4

27,2

 

37,2

Разом не вкритих:

775,7

1792,8

882,3

 

96,9

Нелісові землі:

418,9

464,1

45,2

 

10,8

із яких:   - рілля

-

0

 

 

 

- сіножаті

0,4

0

 

0,4

100

-пасовища

13,2

12,2

 

1,0

7,6

- води

14,9

8,0

 

6,9

46,3

- багаторічні насадження

0,8

-

 

0,8

100

- піски

20,2

15,8

 

4,4

21,8

- болота

292

340,1

48,1

 

16,5

- садиби, споруди

5,2

0,6

 

4,6

88,5

- траси

55,7

81,4

25,7

 

46,1

- інші нелісові землі

16,5

6,0

 

10,5

63,6

 

Зменшення загальної площі лісгоспу в порівнянні з даними лісовпорядкування 2010 року відбулося за рахунок виключення з лісового фонду лісгоспу земельних ділянок відповідно до державних актів на землю. Лісові ділянки в практичній діяльності використовуються за цільовим призначенням, хоч і недостатньо ефективно. Про це свідчить деяке збільшення питомої ваги невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок +7,1 відсотки. При цьому мають місце збільшення площі зрубів і зменшення площі галявин та біогалявин. Нелісові землі збільшились на +10,8 відсотка за рахунок боліт +16,5 відсотка і трас +46,1відсотка. Збільшення площі боліт пояснюється змінами в гідрологічному режимі і за рахунок прийнятих земель.

 

Моніторинг динаміки породної структури  деревостанів.

Таблиця 4

Панівна порода (скорочено),

господарство

Лісовпорядкування 01.01.2006 р.

Базове лісовпорядкування 01.01.2016

Зміна породного складу,га

Площа, га

 

Площа, га

 

Сосна звич. (Сз)

9810,7

7967,0

-1843,7

Сосна банкса. (Сб)

9,2

5,1

-4,1

Сосна кримська (Ск)

-

1,9

+1,9

Ялина (Ялз)

100,2

63,9

-36,3

Разом  хвойних

9920,1

8037,9

-1882,4

Дуб звич. (Дз)

2405,6

2436,5

+30,9

Дуб червоний (Дчр)

7,8

59,2

+51,4

Граб (Гз)

161,0

141,7

-19,3

Ясен  (Яз)

190,4

194,7

+4,3

Ясен зелений (Язл)

6,0

14,9

+8,9

Клен гостр.(Клг)

80,0

101,3

+21,3

Клен польовий (Клп)

2,3

-

-2,3

Клен ясенелистий (Кля)

244,1

186,7

-57,4

Клен явір (Яв)

-

9,1

+9,1

Берест (Брс)

31,7

29,0

-2,7

В’яз дрібнолистий. (Вз)

3,1

1,6

-1,5

Акація (Акб)

270

314,2

+44,2

Разом твердолистяних

3402,0

3488,9

+86,9

Береза (Бп)

1260,6

1046,6

-214,0

Осика (Ос)

103,8

63,5

-40,3

Вільха (Влч)

3006,5

2740,3

-266,2

Верба біла(Врб)

96,9

72,2

-24,7

Липа дрібнолиста

80,8

81,9

+1,1

Тополя канадська

4,4

13,3

+8,9

Тополя чорна

90,6

71,8

-18,8

Верба ламка

4,0

2,0

-2,0

Тополя біла

3,0

4,3

+1,3

Разом м’ягколистяних

4650,6

4095,9

-554,7

Абрикос звичайний

4,1

53,3

+49,2

Бархат амурський

2,4

2,1

-0,3

Черешня

1,1

0,8

-0,3

Горобина звичайна

0,7

0,7

-

Шовковиця чорна

3,8

2,9

-0,9

Шовковиця біла

1,2

1,2

-

Яблуня лісова

3,2

0,7

-2,5

Верба козяча

1,5

1,3

-0,2

Бруслина європейська

0,7

-

-0,7

Глід колючий

0,6

2,3

+1,7

Маслинка срібляста

7,4

7,4

-

Ліщина звичайна

-

2,4

+2,4

Інші листяні породи

26,7

75,1

+48,4

Всього:

17999,6

15697,8

-2301,8

 

Зменшення за минулий семирічний період питомої ваги вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок на 12,8 %, втому числі питомої ваги насаджень сосни звичайної на 18,8 %, берези повислої на 17,0% і вільхи чорної на 9,0 % пояснюється тим, що зменшилась площа лісового фонду відповідно до лісовпорядкування 2006 року показники наведені в  (таблиця 4,5).

 

 

 

Розподіл запасів деревини вкритих лісовою рослинністю земель по панівних породах, загального середнього запасу на 1га, середнього запасу стиглих і перестійних та середня зміна запасу на 1 га.

 

 

Таблиця 5

Порода

(скоро-чено)

Загальний запас деревини, тис.м3

Серед. запас деревини на 1 га

вкритих лісовою рослинністю земель, м3

Серед. запас стиглих і перестійних деревостанів на 1га,м3

Середня зміна запасу на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель,  м3

2006

2016

+\-

2006

2016

+\-

2006

2016

+\-

2006

2016

+\-

Сз

21325,7

1956,7

-175,8

206

227

+21

258

263

+5

4,4

4,2

-0,2

Скр

-

0,57 

-

-

300

 

-

-

-

-

5,8

+5,8

Сб

0,75

0,66

-0,09

82

129

+47

-

-

-

1,9

2,0

+0,1

Ялз

21,57

17,93

-3,64

215

281

+66

232

336

+104

5,1

6,4

+1,3

Дз

346,21

454,91

+1,35

144

187

+43

130

184

+54

2,4

2,7

+0,3

Дчр

0,52

1,87

+1,35

67

32

-35

 

 

 

2,7

2,4

-0,3

Гз

24,62

26,77

+2,15

153

189

+36

192

185

-7

2,7

3,3

+0,6

Яз

29,84

34,91

+5,07

157

179

+22

-

209

-

3,3

3,2

-0,1

Язл

0,57

1,89

+1,32

95

127

+32

-

129

-

3,2

2,7

-0,5

Клг

6,43

15,75

+9,32

80

155

+75

-

-

-

2,0

3,2

+1,2

Клп

0,06

-

-0,06

26

-

-26

-

-

-

-

1,6

-

Яв

-

0,9

+0,9

-

99

+99

-

-

-

-

3,2

-

Кля

23,87

24,86

+0,99

98

133

+35

124

138

+14

2,1

2,4

+0,3

Взд

0,16

0,16

0

52

100

+48

-

100

-

1,5

2,0

+0,5

Бр

4,28

3,11

-1,17

135

107

-28

140

147

+7

2,5

2,5

-

Акб

26,22

36,67

+10,45

97

117

+20

103

126

+23

2,2

2,3

+0,1

Бп

131,0

118,66

-12,34

104

113

+9

163

174

+11

2,9

3,1

+0,2

Ос

15,38

11,98

-3,4

148

189

+41

179

211

+32

3,6

3,8

+0,2

Влч

346,11

427,56

+81,45

115

156

+41

175

191

+16

2,7

3,1

+0,4

Врб

10,71

8,24

-2,47

111

114

+3

125

117

-8

2,4

2,0

-0,4

Врл

0,48

0,24

-0,24

120

120

0

-

120

-

4,8

3,4

-1,4

Тб

0,38

0,87

+0,49

127

202

+75

132

202

+70

3,5

3,4

-0,1

Лпд

13,57

18,30

+1,1

168

223

+55

164

280

+116

2,6

3,1

+0,5

Тк

1,02

2,97

+1,95

232

223

-9

232

223

-9

5,1

4,5

-0,6

Тч

13,65

12,94

-0,71

151

180

+29

151

186

+35

3,4

3,5

+0,1

Абз

0,26

0,77

+0,51

63

14

-49

129

158

+29

1,5

1,0

-0,5

Бха

0,35

0,35

0

146

167

+21

-

125

-

2,8

2,6

-0,2

Чш

0,04

0,05

+0,01

36

63

+27

-

-

-

0,9

1,3

+0,4

Грз

0,01

0,02

+0,01

14

29

+15

-

-

-

0,4

0,7

+0,3

Шб

0,08

0,10

+0,02

67

83

+16

-

83

-

1,4

1,5

+0,1

Шч

0,10

0,17

+0,07

26

59

+33

-

-

-

0,6

1,6

+0,6

Ябл

0,11

0,02

-0,09

34

29

-5

-

-

-

1,0

0,6

-0,4

Врк

0,06

0,05

-0,01

40

38

-2

40

38

-2

1,1

1,1

-

Брє

0,01

-

-0,01

14

-

-14

14

-

-

0,6

-

-

Гдк

0,01

0,02

+0,01

17

9

-8

50

-

-

0,8

0,9

+0,1

Лщз

-

0,04

+0,04

-

17

+17

-

-

-

-

1,7

-

Мсс

0,4

0,38

-0,02

54

51

-3

54

51

-3

1,3

1,2

-0,1

Всього

3151,41

3181,39

+29,98

175

203

+28

146

183

+37

3,6

3,7

+0,1

 

Середній склад   насаджень 4Сз2Дз2Бп2Влч

Основними причинами зміни запасу стиглих насаджень є вкрай нерівномірна вікова структура деревостанів і занижений обсяг лісокористування в попередні десятиліття, про що свідчить різке збільшення щорічного обсягу лісокористування на 2015-2024р.р. 

Середня зміна запасу на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель відбулась в незначних межах і становить 3,7 м3.

 

3.4. Лісовідновні заходи. Застосування інтродуцентів.

Середня щорічна площа фонду лісовідновлення  близько 130га. Представлена зрубами минулого і частково поточного років.

Головний спосіб лісовідновлення є створення лісових культур посадкою і посівом лісу.

Обсяги основних робіт з  лісовідновлення за 2016 рік 

 

Таблиця 6

№ пп

 

Вид робіт

Обсяги робіт

2016 рік

План

 

Факт

1

Підготовка грунту під лісові культури, га

262,3

329,3

2

Створення лісових культур: посадкою, га

390,6

434,9

3

Сприяння природному поновленню, га

45,0

48,8

4

Доповнення лісових культур та ввід , га

280,5

323,4

5

Догляд за лісовими культурами, га

662,7

1962,6

6

Заготівля лісового насіння, кг 

в т.ч.

сосна звичайна

ялина європейська

дуб звичайний

дуб червоний

горіх чорний

ясен звичайний

липа дрібнолиста

вишня звичайна

5110

 

71

4

4000

500

500

25

5

5

5854

 

72

3

1000

2700

2044

25

5

5

7

Вирощування садивного матеріалу, га

0,87

0,89

8

Вирощено стандартних сіянців, тис. шт

920,0

922,9

Прямі витрати на лісовідновні роботи в 2016 році склали 4229,8 тис. грн. Таким чином  витрати на створення 1 га лісових культур становлять 9725,91 грн.

Дані таблиці 6 свідчать про те, що цілі по виконанню обсягів лісовідновлення досягнуті. Планові завдання по всіх показниках перевиконані.

За рахунок впровадження нових технологій вирощування посадкового матеріалу в контрольованому середовищі і інших заходів, вихід сіянців з одиниці площі збільшився в двічі.

 

На території ДП «Коростишівський  лісгосп АПК» практикується вирощування інтродуцентів. До них відносяться: , дуб червоний, горіх чорний.

Використання інтродуцентів, створених в минулому, по результатах спостережень і таксаційної характеристики деревостанів, в основному, не приводить до негативних лісівничо-екологічних наслідків,  дерева дуба червоного, посадженого в багатих лісорослинних умовах( С2, С3) конкурують з місцевими породами, місцями  витісняючи їх зі складу насаджень, насадження горіха чорного мають високу інтенсивність росту та дають значний приріст особливо в перші роки посадки, що дає можливість зменшити кількість доглядів.

3.5. Охорона і захист лісу.

Ступінь пожежної небезпеки території підприємства за «Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки ділянок лісового фонду», розробленою інститутом «Укрдержліспроект» становить 2,80 клас пожежної небезпеки. Особливо висока ступінь пожежної небезпеки  в Андрушівському , Шахворостівському лісництвах.

Високий клас пожежної небезпеки обумовлений значною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю земель хвойних порід, які ростуть переважно в  свіжих типах лісу і  перевагою молодняків та середньовікових насаджень.

Крім того сприяють підвищенню пожежної небезпеки близьке розташування лісових масивів до населених пунктів, доріг лісогосподарського і загального призначення, а також значне відвідування лісу місцевим населенням.

Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними, віднесена до наземної зони охорони лісів.

Таблиця 7

Обсяги заходів по охороні і захисту лісу від пожеж

 

Назва робіт

Од. вим.

2016 рік

Термін виконання

існує

Проектується

1.     Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

Створення добровільних пожежних дружин

дружин

1

5

щорічно

Організація пунктів зосередження протипожежного інвентаря

пункт

5

5

Ревізійний період

Щорічна розробка оперативно-мобілізаційного плану на випадок виникнення великих лісових пожеж

план

5

5

щорічно

Створення резерву пально-мастильних матеріалів

тон

0,1

0,5

щорічно

Влаштування мінералізованих смуг

км

 

 

 

Організація та утримання лісових пожежних станцій 1 типу

Шт.

1

-

-

2.     Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні)

Проведення роз’яснювальної та виховної роботи серед населення з використанням, преси, радіо, телебачення та інших засобів масової інформації

виступи

5

5

щорічно

Обладнання місць відпочинку й паління.

шт

12

12

Ревізійний період

Обладнання місць розведення багать

шт

12

12

Ревізійний період

Встановлення попереджувальних аншлагів

Шт.

19

50

Ревізійний період

Перекриття внепланових доріг

Шт.

25

50

 

Найом тимчасових пожежних сторожів

чол

4

4

щорічно

3.     Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні)

Догляд за мінералізованими смугами

км

430

430

щорічно

Створення мінералізованих смуг

км

65

90

щорічно

Створення протипожежних барєрів

км

-

5

Ревізійний період

Створення протипожежних розривів

км

-

5

Ревізійний період

Догляд за протипожежними барєрами

км

-

5

Ревізійний період

Догляд за протипожежними розривами

км

-

5

Ревізійний період

Всього використано в 2016 році коштів на охорону лісу від пожеж 780,7 тис.грн.

Згідно плану про підготовку до пожежо-небезпечного періоду  шлагбаумами та канавами перекрито 82 заїзди в ліс. Встановлено 19 одиниці наглядної агітації ( знаки, аншлаги і плакати) створено нових 15  місць відпочинку.  Проведено 190 лекції і бесіди  (опубліковано 5 статей). Силами лісової охорони проводились рейди по виявленню порушників правил пожежної безпеки в лісах. Проведено 55 рейдів.

Щорічно складаються  і затверджуються "Мобілізаційний план по ДП «Коростишівський лісгосп АПК», «План заходів спрямованих на попередження лісових пожеж».

Погоджена та затверджена інструкція про взаємодію з підрозділами МНС під час гасіння лісових пожеж.

В кожному лісництві  є пункт зберігання пожінвентаря.

- Для виявлення і гасіння пожеж постійно задіяно 6 чоловік з ЛПС і 78 чоловіки лісової охорони. Для цих цілей використовуються:  пожежні автомобілі - 2шт,  автоцистерни – 2 шт, бензопили – 10 шт, плуги ПКЛ-70 - 5шт, ранцеві вогнегасники - 35шт, лопати - 250шт, відра пожежні - 50 шт, сокири - 35шт мотопомпи 6 шт, та ряд інших приладів, обладнання і інструментів.  Крім того в кожному лісництві є трактор з плугом.

Радіомережа держлісгоспу має на своєму озброєнні 3 радіостанції, які працюють на виділеній радіочастоті лісового господарства Житомирщини .

Моніторинг лісових пожеж та витрат на  їх виявлення і гасіння, за останні 8 років

Таблиця 8

Рік

Кіль-кість випадків пожеж, шт

Площа, пройдена пожежами, га

Середня площа на 1 випадок, га

Виявлено порушників,

чоловік

Витрати на гасіння лісових пожеж,

тис. рн..

Разом

в тому числі верховими

Разом

на 1 га  площі поже-жі

на 1 випа-док

2009

9

0,82

-

0,1

-

0,15

0,18

0,0167

2010

7

2,85

-

0,4

-

2,17

0,76

0,310

2011

8

5,4

-

0,68

5

3,9

0,72

0,488

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом:

24

9,07

-

1,18

5

6,22

1,66

0,8147

Середні за рік:

3

1,13

-

0,15

1

0,79

0,21

0,102

 

Дані вище приведеної таблиці свідчать про те,  що середня площа пожежі в лісгоспі за 8 років моніторингу низька (1,13га). Це свідчить про своєчасне виявлення осередків лісових пожеж та їх ліквідацію.

Протягом  2016 року були виявлені  рубки, які згідно статті 65 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» відносяться до незаконної порубки лісу:

незаконна порубка лісу (лісопорушник встановлений) – 6 випадків, обсяг рубки ––  становив 43,62 кбм, завдано збитків підприємству на суму 380,781тис. грн. Оплачено добровільно 1випадок ,2 випадки передано в ВП ГУНП, 2передано в прокуратуру , 1випадок від ВП ГУНП передано до суду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційно – господарські заходи профілактики та боротьби

 з шкідниками та хворобами лісу

Таблиця 9

Назва робіт

Одиниця виміру

2016 рік

Запроектовано на 2017 рік

план

факт

Лісопатологічне обстеження

га

1500

3468

3000

Грунтові розкопки

 ям 

290

290

300

Обприскування розсадників

га

-

-

-

Біологічні заходи боротьби

Виготовлення штучних гнізд

Шт.\га

100\100

425\85

425\85

Ремонт штучних гнізд

шт

-

-

-

Організаційно – господарські заходи

Нагляд за появою осередків шкідників і хвороб

га

250

250

250

Організація пунктів лісозахисту

шт

-

-

6

Пропаганда лісозахисту

Тис грн

-

-

3

 

 

Обсяги заходів профілактики і боротьби зі шкідниками та хворобами лісу на протязі останніх років залишаються стабільними. Планові завдання виконуються.

Хімічні заходи боротьби зі шкідниками лісу не використовуються.

При проведенні лісопатологічного обстеження за минулі роки були виявлені осередки шкідників та хвороб лісу (борошниста роса, коренева губка, поперечний рак, судинний мікоз тощо), які за кількістю та станом на момент обстеження не несли загрозу лісу, але є потенційно небезпечними. За даними ділянками постійно ведеться спостереження.

 

 

 

 

 

 

 

         

       3.6. Рідкісні і зникаючі види флори, взяті  під охорону.

На території  лісгоспу виявлені види флори, які охороняються, а саме:

-              представники флори: Юринея синяковидна , булатка довголиста , гніздівка звичайна, коручка морозниковидна , лікоподієлла заплавна , лілія лісова, любка дволиста , осока затінкова , підсніжник білосніжний , плаун колючий, плаун річний , сон розкритий , косарики черепитчасті .

Місця знаходження ділянок, що охороняються, нанесені на карті –схемі лісів високої природоохоронної цінності. На даних ділянках рубки головного користування не проводяться, або проводяться з виділенням ключових біотопів.

 

3.7. Площі лісів високої природоохоронної цінності що охороняються.

На території ДП «Коростишівський лісгосп АПК» виділені і охороняються ліси високої природо-охоронної цінності (ЛВПЦ), або їх ще називають особливо цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ).

Таблиця 10

Площі лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ або ОЦЗЛ)

пп

Типи лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ)

Площа, га

Режим лісокористування

2016р

1

ЛВПЦ 1. Місця концентрації біорізноманіття значимі на регіональному  рівні.

19,7

Обмежений режим лісокористування

1.1

ЛВПЦ 1.1.  Особливо охоронні природні території – ООПТ ( пам’ятки природи – 19,8 )

19,7

РГК заборонено

2

ЛВПЦ 2.  Лісові ландшафти значимі на державному рівні.

 

Лісовпорядкуванням  не встановлено

3

ЛВПЦ 3.  Лісові території, що містять рідкісні екосистеми, в тому числі репрезентативні ділянки .

 

151,7

Обмежений, сезонний режим лісокорстування

4

ЛВПЦ 4.  Лісові території, що виконують особливо захисні функції.

1401,2

Обмежений, сезонний режим лісокорстування

4.1

ЛВПЦ 4.1.  Ліси, які мають особливо водоохоронне значення

 

1401,2

Обмежений, сезонний режим лісокорстування

5

ЛВПЦ 5. Лісові території, що є визначальними для забезпечення основних потреб місцевих громад

594,6

Обмежений, сезонний режим лісокорстування

6

ЛВПЦ 6.  Лісові території, з якими пов’язані екологічні, культурні, історичні, релігійні та економічні цінності та асоціації.

0

 

Разом:

2167,2

 

 

Ліси  ЛВПЦ становлять 13,8 % від  вкритої лісовою рослинністю земель (15697,8 га), з яких репрезентативні ділянки лісових екосистем займають 1266,4 га (5,6%).

Таблиця 11

Умови віднесення до особливо цінних для збереження лісів ОЦЗЛ (ліси високої природно-охоронної цінності ЛВПЦ)

 

Код ОЦ

ЗЛ

Назва ОЦЗЛ 

Площа, га

Категорія лісів, особливо захисних лісових ділянок

(ОЗЛД)

Назва категорії

Назва особливо захисних лісових ділянок (ОЗЛД)

Шифр (код)

Катего-рії лісів,  ОЗЛД

Площа, га

1

2

3

4

5

6

7

1

 Місця концентрації біорізноманіття значимі на регіональному  рівні

176,8

1.1

Особливо охоронні природні території – ООПТ,

19,7

Ліса природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення

Памятки природи

Категорія

 

 

«-«

 

19,7

Заказники місцевого значення

 

-

1.2

Рідкісні, зникаючі  та ендемічні види

151,7

ОЗЛД

В різних категоріях

Лісові ділянки з наявністю реліктових або ендемічних рослин

14

157,1

1.3

 Ключові сезонні місця знаходження і концентрації тварин (відтворювальні ділянки)

-

Шляхи міграції диких тварин

-

 

ОЗЛД

В різних категоріях

Охоронні зони лісових ділянок навколо гнізд

11

-

2

  Лісові ландшафти значимі на державному рівні

Лісовпорядкуванням  не встановлено

-

3

.  Лісові території, що містять рідкісні екосистем

 

Ліса природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення

Генетичні резервати в лісах наукового призначення

 

25

Макет 23 (код 75)

-

ОЗЛД

В різних категоріях

Лісові ділянки плюсових, еталонних, елітних і унікальних насаджень

33

-

ОЗЛД

Репрезентативні ділянки

В різних категоріях

Лісові ділянки, що мають інше спеціальне господарське значення

32

-

4

Лісові території, що виконують особливо захисні функції

 1401,2

 

Ліси уздовж річок, навколо озер, водоймищ

Берегозахисні лісові ділянки

 

1401,2

4.1

Ліси, які мають особливе водоохоронне значення (1401,2)

 

ОЗЛД

«-«

Лісові ділянки навколо витоків річок

4

-

ОЗЛД

«-«

Берегозахисні лісові ділянки

6

1401,2

5

Лісові території, що є визначальними для забезпечення основних потреб місцевих громад -

594,6

Рекреаційно-оздоровчі ліси

594,6

Ліси у межах населених пунктів

 

 

-

0,9

82,6

Лісопаркова частина лісів зелених зон

 

51

-

Рекреаційно- оздоровчі ліси, поза межами зелених зон

-

53

-

Лісогоспо-дарська частина лісів зелених зон

-

 

124,9

ОЗЛД

 

Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій

30

-

 

ОЗЛД

 

Радіоактивно забруднені лісові ділянки із щільністю забруднення грунту більше Кі / кв.км

 

-

ОЗЛД

 

Насадження медоноси

31

74,7

ОЗЛД

 

Лісові ділянки шир.50 м, уздовж смуг відведення залізниць та автомобільних доріг державного значення

7

312,4

ОЗЛД

Соціально значимі ділянки (місця відпочинку, місця масового збору грибів та ягід

тощо)

 

Лісові ділянки, що мають інше спеціальне господарське значення  (за винятком репрезентативних ділянок)

32

-

6

Лісові території, з якими пов’язані екологічні, культурні, історичні, релігійні та економічні цінності та асоціації

ОЗЛД

 

Лісові ділянки, що прилягають до земель історико-культурного призначення

42

-

Разом: 2167,2

 

 

 

 

 

 

Окрім ЛВПЦ , підприємство в процесі планування, відводу та таксації лісосік виділяє наступні ключові біотопи (ділянки з наявністю об’єктів, які мають природоохоронне значення) і ключові об’єкти (окремі дерева і групи дерев, які представляють цінність для збереження біорізноманіття):

ключові біотопи:

1. Болота і окраїни боліт,

2. Ділянки лісу вздовж струмків, тимчасових водотоків та навколо тимчасових водних об’єктів, які не виділені лісовпорядкуванням як ОЗД,

3. Ділянки, які відрізняються по умовах зволоження,

4. Ділянки на різних елементах рельєфу,

5. Ділянки, які відрізняються по складу рослинності, віку , грунтовому покриву та з наявністю Червонокнижних видів.         

  ключові об’єкти:

6. Дерева і групи дерев важливі для фауни,

7. Вікові дерева дуба звичайного і сосни звичайної,

8. Дерева, які рідко зустрічаються в насадженні, або мають кормову цінність для фауни,

9. Інші дерева і чагарники,

10. «Стремпи» (пні природного походження),

11. «Вальож».

Інформація про виділені на лісосіках ключових біотопів і об’єктів заноситься в картку переліку ключових біотопів та об’єктів.  Результати щорічного обстеження заносяться в спеціальні картки під назвою «Листок моніторингу ключових біотопів». Картки зберігаються в  лісництвах.

 

 

 

 

3.8. Інформація по соціальних наслідках  господарської діяльності і впливу на довкілля.

Станом на 01.12.2016 року загальна чисельність працівників на підприємстві становить  191 , із них 152 чоловіків ( 80 %) і  39 жінки ( 20 %). В основному, це працівники  у віці 18-34 (  33 %). Мають професійно- технічну освіту 34 %, середню технічну 28%,  вищу освіту 23%  працівників.

В якості соціального пакета ДП «Коростишівський лісгосп АПК» надає своїм працівникам матеріальну допомогу; застосовує системи преміювання; оплата мобільного зв’язку, частково компенсує санаторно-курортне лікування працівників, купує новорічні подарунки для дітей працівників, подарунки жінкам до березневих свят тощо. Періодично за рахунок підприємства працівники проходять медичний огляд.

 

Таблиця 12.

Соціальні характеристики працівників підприємства по статі, віку, освіті

Характеристика працівників

Станом на 01.12.2016 року

Стать

 

Жінки

39

Чоловіки

152

Разом:

191

Вік

 

18-34 роки

63

35-55 років

117

пенсіонери

11

Освіта

 

Загальна середня

28

Професійно-технічна

65

Середня технічна

54

Вища

44

Рух кадрів

 

Кількість працівників, які пройшли навчання за рахунок підприємства:

В т.ч.

вища освіта,

технічна освіта,

підвищення кваліфікації,

отримання нової спеціальності

 

 

 

 

5

7

Підприємство у своїй діяльності керується такими соціальними принципами:

- лісове господарство має працювати як в інтересах працівників підприємства, так і місцевого населення;

- лісове господарство має забезпечувати соціальні гарантії  і вимоги як на даний час, так і в майбутньому.

За 12 міс. 2016 року підприємство сплатило податків до бюджетів всіх рівнів та зборів до державних цільових фондів 9097,5 тис. грн., в тому числі до місцевих бюджетів 2647,5 тис. грн.

Підприємство забезпечує паливними дровами жителів населених пунктів і школи, де відсутня магістральна мережа газопостачання.

Екологічні і соціальні наслідки проведених в 2016 році лісогосподарських заходів оцінюються, як несуттєві. Тобто негативний вплив на довкілля незначний, про що свідчать матеріали натурного обстеження  (Акти ОВНС, акти огляду місць заготівлі деревини, матеріали інвентаризації лісових культур).

 

4. Моніторинг лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ).

Загальна площа лісів ЛВПЦ  станом на 01.12.2016р. 2167,2 га.

Обсяги суцільних рубок в лісах ЛВПЦ  по їх видах наведені в таблиці 13.

   Таблиця 13.

Обсяги суцільних рубок  в лісах ЛВПЦ  -  2016рік

Тип ЛВПЦ

Назва заходу

Назва лісництва,

Кв. ( вид),

Площа,

га

1

2

3

4

ЛВПЦ 1.1 Особливо цінні охоронні території (ландшафтний заказник)

 

 

 

0

ЛВПЦ 1.3 Ключові сезонні  місця знаходження тварин (відтворювальні ділянки)

 

 

 

0

 

Разом:

 

 

0

ЛВПЦ 4.1

Ліси, які мають особливо водоохоронне значення

(особливо берегозахисні ліси)

Суцільна санітарна рубка

Шахворостівське

2(32)

2(36)

3(5)

4(2)

4(6)

4(15)

 

 

0,6

1,4

3,6

1,9

1,1

1,5

Разом:

 

 

10,1

ЛВПЦ  5

Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб  громад

Суцільна санітарна рубка

Брусилівське 16(7)

16(7)

Попільнянське9(2)

9(4)

9(6)

9(13)

9(34)

9(16)

3,6

1,8

1,9

2,1

1,1

3,5

4,0

5,3

 

Разом:

 

 

23,3

Всього рубок:

 

 

33,4

Обсяг суцільних санітарних рубок проведених в 2016 році в лісах  ЛВПЦ (33,4га) становить 1,5 % від загальної площі ЛВПЦ, тому вони суттєво  на  стан довкілля і зміни біорізноманіття не вплинули.

 

   Підготував Головний лісничий                                          В.І. Градовчук