Коротка довідка

Структура та місценаходження

Дочірне підприємство «Коростишівський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального підприємства «Житомироблагроліс», скорочена назва ДП Коростишівський лісгосп АПК розташований в північно-східній частині Житомирськой області на територіі Коростишівського, Брусилівського, Попільнянського, Андрушівського, Ружинського адміністративних районів.
До складу лісгоспу входить 5 лісництв.

Підрозділи та їх площа

Найменування лісництв, місцезнаходження контор Адміністративні райони, міста обласного підпорядкування Площа, га
Старосілецьке с. Новогорецьке Коростишівського р-ну Житомирськоі обл.. 3657,5
Шахворостівське с. Шахворостівка Коростишівського р-ну Житомирськоі обл. 4633,6
Попільнянське с. Попільня вул.Б. Хмельницького, 34 Житомирськоі обл.. 3170,2
Брусилівське смт. Брусилів, вул..Лесі Украінки, 73 Житомирськоі обл.. 2125,9
Андрушівське смт. Андрушівка Андрушівського р-ну Житомирськоі обл.. 4367,5
Всього по лісгоспу: 17954,7
В т.ч за админрайонами Андрушівський 2128,1
Брусилівський 2125,9
Коростишівський 8291,1
Попільнянский 3170,2
Ружинський 2239,4

Історія

Дочірнє підприємство «КОРОСТИШІВСЬКИЙ» лісгосп АПК організований в 2002 році на базі лісів,які знаходились в порядкуванні колишніх колгоспів і радгоспів, а в 2000 році були об’єднані в спеціалізовані підприємства (лісництва). До складу лісгоспу входило два лісництва  (Старосілецьке та Шахворостівське).
Згідно наказу від 25.02.2010 року № 8 Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради «Про реорганізацію деяких дочірних підприємств ЖОКАП «Житомироблагроліс» були реорганізовані дочірні підприємства «Андрушівське лісництво АПК», «Брусилівське лісництво АПК», «Попільнянське лісництво АПК» шляхом їх приєднання до дочірнього підприємства Коростишівський лісгосп АПК.

Природньо-кліматичні умови

Згідно лісорослинного районування України територія лісгоспу відноситься до лісорослинної зони (лісогосподарської області) Полісся, Західно – і Центральнополіського лісогосподарського округу та Центральнополіського лісогосподарського району – Коростишівського адміністративного району,а Андрушівський, Попільнянський і Ружинський адміністративні райони відносяться до північного району Дністровсько-Дніпровського лісостепового округу Лісостепової зони.

Основні галузі народного господарства в районі розташування лісгоспу

Район розташування лісгоспу відноситься до числа сільськогосподарських районів області з вирощування  зернових і овочевих культур, а також розвитку тваринництва м’ясо-молочного направлення.
Провідною галуззю народного господарства являється аграрний сектор, який займається вирощуванням зернових та технічних культур. Переробкою деревини лісгосп не займається.
Лісистість  адміністративних районів, на території яких розташований лісгосп складає 22,0%.
Ліси  на території районів розташовані не рівномірно.

Обсяги заготівлі деревини та її реалізація

В 2015р. в лісах лісгоспу в цілому було заготовлено 89,4   тис.м3 ліквідної деревини, в т.ч. ділової 27,5  тис.м3. Із загального обсягу заготовленої ліквідної і ділової деревини хвойні породи складають відповідно 15.19 тис.м3 (4.8 тис.м3), твердолистяні породи – 17.88 тис.м3 ( 8.0тис.м3), м’яколистяні породи – 56.32 тис.м3 ( 14.7 тис.м3).
Основні сортименти, які заготовлюються в лісгоспі  пиловник хвойних порід 72%, дрова паливні 28%.
Найбільшими споживачами деревини  на внутрішньому ринку є: ПАТ «Житомирське АТП» 2%, ТОВ «Л-ТРАНС» 11%, ТОВ «Д-Форест» 13%,  на зовнішньому ринку Forte Vita Enterpises(Кіпр)-3%, Evrope Woodsupplirs(Великобританія)-19%, Woscorporation Commonwethof (Домініка)-11%.
Найбільшим попитом в споживачів користується  пиловник 4-6м та паливні дрова.

Характеристика шляхів транспорту

Район розташування лісгоспу характеризується достатньо розвинутою мережею шляхів транспорту загального користування. Основними транспортними магістралями в зоні діяльності лісгоспу є міжнародна автомобільна дорога Киів-Чоп М-06, регіональна автомобільна дорога Житомир-Попельня-Сквира-Ставище Р-18, територіальні автомобільні дороги: Житомир-Андрушівка-Володарка Т-06-09, Ставище-Брусилів-Попільня Т-06-11, залізниця Киів-Козятин-Жмеринка,Житомир-Фастів,протяжність яких в межах зони діяльності лісгоспу складає 121.8км.
Крім того,територію ДП «Коростишівський лісгосп АПК в різних напрямках перетинають дороги з твердим покриттям місцевого значення, протяжність яких в районах складає:Андрушівський  - 339.2км, Брусилівський - 348.7км, Коростишівський – 56.0км, Попільнянський - 308.6км, Ружинський – 254.2км. , які використовуються для вивезення лісової продукції. Протяжність лісогосподарських доріг(відомчих) на території лісгоспу з твердим покриттям 14км. Загальна протяжність шляхів транспорту за нормативами на 1000 га площі складає 40км, а ступінь забезпеченості відповідно до нормативів 35%.
Більшість лісових доріг має невисокий технічний стан, на них відсутні паспорти, час експлуатації раніше збудованих чи поліпшених доріг перевищує 30 років і вони потребують капітального ремонту. Тому, у ревізійному періоді необхідно приділити увагу будівництва нових та капітальному ремонту доріг, раніше побудованих.
Господарська діяльність лісгоспу спрямована на виконання лісогосподарських, лісокультурних, протипожежних та природоохоронних заходів з метою раціонального використання природних ресурсів охорони навколишнього природного середовища.

Значення лісового господарства в економіці району розташування лісгоспу і охороні довкілля

Лісове господарство в економіці району розташування займає провідне місце. Основні напрямки його розвитку – виконання планових завдань по виробництву товарів народного споживання і задоволення місцевих потреб в деревині. Лісові ресурси лісгоспу являються основною базою лісозаготівельної промисловістю, де роботою зайнята значна частина місцевого населення.
Загальна потреба району у деревині з лісів лісгоспу задовольняється на 100%.
Наявні в лісовому фонді сільськогосподарські угіддя використовуються для потреб лісгоспу, а також для лісової охорони, робітників і службовців лісгоспу. Значення сільськогосподарських угідь в кормовому балансі району розташування лісгоспу незначне.
З побічних лісових користувань має місце випасання худоби, збір дикорослих плодів і ягід, грибів, лікарської сировини.
Випас худоби в лісовому фонді проводиться мешканцями навколишніх сіл. Негативного впливу випас худоби на окремі категорії лісових ділянок при проведенні лісовпорядкування не виявлено.
 Полювання носить аматорський характер.
Крім задоволення потреб народного господарства в деревині і продукції побічних лісових користувань, лісові насадження мають важливе природоохоронне і рекреаційне значення.
Велике значення і рекреаційної ролі лісів з їх великою кисневою і фітоприродно-продуктивною потужністю, яка має властивості зменшувати або поглинати шкідливі викиди в атмосферу та інші негативні явища природи.
Враховуючи багатогранне значення лісового господарства в економіці району і охороні навколишнього середовища, діяльність лісового господарства повинна бути направлена на організацію і здійснення багатоцільового використання лісів, для задоволення потреб різних галузей господарства і населення в деревині та іншій лісовій продукції, збереженні та посиленні водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-оздоровчих та інших корисних властивостей лісів, здійснення всіх функцій з ведення лісового господарства, відтворення лісів та їх охороні.
Екологічний стан насаджень задовільний.