Напрями діяльності

Напрями діяльності у лісовому господарстві

 • Лісозаготівля
 • Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
 • Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
 • Вирощування інших багаторічних культур
 • Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг

Виробництво

 • Лісопильне та стругальне виробництво
 • Ведення діяльності, пов’язане з побічним користування лісом
 • Виготовлення, переробка та реалізація сировини, лісоматеріалів, інших матеріалів
 • Організація оптової, роздрібної торгівлі лісопродукцією, продукцією переробки, продукцією виробничо-технічного призначення
 • Організація та експлуатація складів (як власних, так і орендованих) для зберігання експортно-імпортних вантажів та продукції внутрішнього ринку
 • Виробництво(виготовлення, випуск): сільськогосподарської продукції; продукції виробничо-технічного призначення; будівельних матеріалів.

Лісовідновлення та лісорозведення

 • Здійснення заходів щодо раціонального використання лісів, їх відновлення та збереження
 • Ведення обліку лісів
 • Проведення заходів щодо посилення водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій лісу
 • Забезпечення додержання встановленого режиму на територіях і об’єктах природо заповідного фонду
 • Прогнозування та вирішення проблем ефективного використання лісових ресурсів
 • Контроль за раціональним веденням лісозаготівельних робіт та використанням лісових ресурсів
 • Організація ведення лісового господарства
 • Забезпечення охорони лісів і захисних лісонасаджень від незаконних рубок, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасу худоби та інших порушень
 • Проведення грошової оцінки лісу на лісосіках

Зовнішньоекономічна діяльність

 • експорт та імпорт товарів і продукції;
 • розрахункові операції з іноземними суб’єктами господарської діяльності;
 • за погодженням з Засновником спільна підприємницька діяльність з іноземними суб’єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном, як на території України так і за її межами;
 • інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

Інші послуги

 • посередницьких при купівлі, продажу товарів народного споживання та продукції лісо виробничої та лісопереробної діяльності;
 • перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами;
 • інформаційних, постачальницько-збутових;
 • з ремонту техніки, яка зайнята в лісовому господарстві;
 • з організації переробки сировини.
 • Рекламна діяльність
 • Відкриття фірмових спеціалізованих крамниць, створення оптових та дрібнооптових баз
 • Інші види діяльності, які не потребують ліцензуванню і отримання дозволу та не заборонені чинним законодавством України